७ मे, २००९

मी - एक करोडपती! :)


My site is worth $9.79 Million.
How much is yours worth?


तुमचं काय मतं? :)
आणि हो.. कोणी असेल करोडपती , ही साईट वाचणारा, त्याने करोड पेक्षा जास्त ऑफर केली साईटसाठी तरी चालेल मला.. (चालेल काय, पळेल! )

Signature2
टिप्पणी पोस्ट करा