पोस्ट्स

जून, २००७ पासूनच्या पोेस्ट दाखवत आहे
इमेज
मागचा आठवडा फारच मस्त गेला! आठवड्याच्या सुरवातीलाच Junior College च्या Principal सत्यनारायण मॅडम भेटल्या.. खरंतरं, दिसल्या... पण चक्क चक्क त्यांनी मला ओळखलं.. आणि आम्ही कितीतरी वेळ गप्पा मारल्या!! कॉलेज चालू असताना मी कधी बोलले नव्हते... तरी त्यांनी मला ओळखलं,बोलल्या... सही वाटलं.. (तेव्हा कधी वाटलं नव्हतं सत्तूला पाहून,बोलून मला एव्हढा कधी आनंद होईल... :D किती त्रास द्यायचो आम्ही त्यांना!!! ) फक्त एवढंच नाही.. तो आठवडाच वेगळा होता! Junior collegeचे एक सर, MIT मधले chemistry चे कोकाटे सर, आणि साठे मॅडम सुद्धा दिसल्या.. !! जबरी वाटलं.....आणि जबरी वाटलं म्हणून आश्चर्य सुद्धा ! मी कधीच फार sincere/fav student नव्हते.. (हम्म्म.. black list मधे पण नव्हते बरका...) पण तरी या शिक्षकांनी आपली आठवण ठेवली, मला त्यांना भेटून आनंद झाला(आणि त्यांना मला भेटून!) यामुळे मजा वाटली! एकंदरीतच जुन्या आठवणींमधे किती रमतो ना आपण? जुने दिवस, शाळा-कॉलेज मधले शिक्षक,मित्र-मैत्रिणी....त्यांना भेटल्यावर आपल्याला तो काळ आठवतो.. एकदम tension free,मस्त life होतं ते.. तेव्हा कदाचित तितकं जवळचे कुणी वाटत नसेलही, परंत

I knew I loved you before I met you ...!!

हल्ली काही लिहायला सुचतच नाही... स्वस्थपणा मिळाला नाही तर ते सुचणे अवघड आहे.. सो, सद्ध्या फक्त एवढंच..माझ्या अतिशय आवडत्या गाण्याच्या ओळी! I knew I loved you before I met you ...!! ( savage garden) Maybe it's intuition but some things you just don't question Like in your eyes, I see my future in an instant And there it goes, I think I found my best friend I know that it might sound more than a little crazy but I believe... I knew I loved you before I met you I think I dreamed you into life I knew I loved you before I met you I have been waiting all my life There's just no rhyme or reason Only the sense of completion And in your eyes,I see the missing pieces I'm searching for I think I've found my way home I know that it might sound more than a little crazy but I believe... I knew I loved you before I met you I think I dreamed you into life I knew I loved you before I met you I have been waiting all my life ... A thousand angels dance around you I am complete now tha