३१ जुलै, २०१५

माझे रंगकाम-३

पुस्तक- 'क्वर्की' बाय ॲंजी ग्रेस. माध्यम- कलर पेन्सील्स

टिप्पणी पोस्ट करा

पुस्तकं आणि मी...

मी वाचायला शिकल्यापासून दिसेल ते वाचत आले आहे. खूप लहानपणी ज्योत्स्ना प्रकाशनाची बडबडगीते वगैरे पुस्तकं असायची. मग छोटी छोटी गोष्टीची पुस्...