३१ जुलै, २०१५

माझे रंगकाम-३

पुस्तक- 'क्वर्की' बाय ॲंजी ग्रेस. माध्यम- कलर पेन्सील्स

टिप्पणी पोस्ट करा