१६ ऑक्टोबर, २००७

पेन-स्केच


(सद्ध्या पेन-स्केच-शेडींग चा प्रयत्न चालू आहे.. त्यातलाच एक.. )

Signature2
टिप्पणी पोस्ट करा